Hoe inschrijven in de academie voor beeldende kunsten Nijlen?

Inschrijven voor het schooljaar 2020-2021: info volgt.

Het inschrijvingsgeld kan enkel cash of met bancontact betaald worden. Inschrijven kan tot en met 30 september 2020.

Wie zich voor het eerst inschrijft in onze academie dient zich aan te melden met identiteitskaart of kids-id voor de kinderen.

Alle inschrijvingsdata kan je terugvinden via <span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://acnijlen.be/inschrijvingsdata/">deze link</a></span>

Opgelet: De academie kan op elk moment de inschrijvingen voor een atelier stopzetten van zodra de maximumaantallen bereikt worden. Twijfel niet te lang want sommige ateliers zijn snel volzet!

Tarieven (voor een volledig schooljaar)

De tarieven worden bepaald door de Vlaamse overheid en gelden in alle academies.

Normaal tarief:

  • € 68 voor leerlingen tot en met 17 jaar (= leeftijd op 31/12/2020)
  • € 134 voor jongvolwassenen/studenten tussen 18 en 24 jaar (= leeftijd op 31/12/2020)
  • € 318 voor volwassenen vanaf 25 jaar (= leeftijd op 31/12/2020)

Verminderd tarief:

  • € 44 voor leerlingen tot en met 17 jaar (= leeftijd op 31/12/2020)
  • € 134 voor volwassenen indien ze voldoen aan bepaalde voorwaarden
Wie komt in aanmerking voor vermindering:Geldig attest:
Uitkeringsgerechtigde werklozen (of personen ten laste)RVA/VDAB indien moeder: bewijs gezinshoofd (attest voor DKO)
GEEN ATTEST VAN EEN VAKBOND!
Bestaansminimumtrekkers (of personen ten laste)OCMW
Gehandicapten of mindervaliden (of personen ten laste)Fonds mindervalide / Min. Sociale Voorzorg / Mutualiteit (min. 66%)
Resident in gezinsvervangend tehuis of MPITehuis voor bijzondere jeugdzorg
Statuut erkend politiek vluchteling (of personen ten laste)Commissariaat voor de vluchtelingen en de staatlozen, of gemeente
-18 jaar zijn en ander gezinslid betaalde reeds volledig bedragNaam en/of kopie inschrijvingsbewijs (vb. van een muziekacademie)
-18 jaar zijn en eerste inschrijving hebben in andere academieKopie inschrijvingsbewijs van andere academie (vb. muziekacademie)

Wie kan genieten van een vermindering dient eerst het volledige inschrijvingsgeld te betalen. Na het bezorgen van een geldig attest (geldigheidsdatum van het attest moet binnen de maand september zijn) op het secretariaat vóór 30 september 2020, wordt het teveel betaalde bedrag teruggestort. De terugbetaling gebeurt vanaf 15 oktober 2020

Bij een gelijktijdige inschrijving van meerdere gezinsleden in deze academie hoeft geen attest voorgelegd te worden en mag je het verminderde tarief betalen.

Bij inschrijving verklaar je je akkoord met het academiereglement en het artistiek pedagogisch project van de academie Nijlen.

Cross-over en specialisatie

Heb je interesse om je in te schrijven in cross-over, specialisatie keramiek, specialisatie tekenkunst of specialisatie schilderkunst? De inschrijvingen voor deze ateliers gebeuren op basis van competenties en selectie, toelating gebeurt via een intakegesprek. Voor meer informatie stuur een e-mail naar dieter.janssens@academienijlen.be.