4de graad, specifiek artistiek atelier projectatelier

5 studiejaren

Studenten die een eigen artistiek project willen vormgeven, kunnen dit in de optie projectatelier. Opleidingen zoals schilderkunst, tekenkunst en keramiek vertrekken steeds vanuit een vooropgestelde discipline. In de opleiding projectatelier is het uitgangspunt het eigen artistiek project en de wil om een idee om te zetten naar een concreet project. Bij de opbouw van een project reflecteren de studenten over de opstelling en de relatie van het werk tot andere werken en de impact ervan binnen een omgeving. Een project kan eindigen in een schilderij, tekening, film, foto, een multimediale projectie maar kan evenzeer vorm vinden in een installatie. Lesmomenten schilderkunst en ontwerpschetsen liggen ingebed in het programma van de opleiding. Deze lessen geven studenten een degelijke basis in het visualiseren van een idee.

8 lesuren per week

Bevel-Dorp 93, Bevel
wo+vr 18u30–22u05