Voor de laatste update ivm de van kracht zijnde maatregelen verwijzen we u naar de e-mails die naar al onze leerlingen verzonden worden.  Indien u als leerling geen e-mails hierover ontving, best je spam even controleren of met het secretariaat contact opnemen.