Cross-over (4e graad)

8 lesuren per week – 5 studiejaren
Op basis van competenties en selectie

Het cross-over-atelier is de opleiding voor ervaren studenten die hun eigen weg willen uitgaan en daarbij verschillende artistieke disciplines willen combineren. De student werkt zelf een persoonlijk artistiek project uit en wordt hierbij gecoacht door een mentor. De mentor helpt het inhoudelijke idee mee vorm te geven en zal de student doorheen de opleiding begeleiden. Voor de uitwerking van zijn of haar project maakt de student een combinatiekeuze uit de ateliers tekenkunst, keramiek, projectatelier, schilderkunst, levend model, fotokunst en digitaal beeldende kunst.

De plaatsen in het cross-over-atelier zijn beperkt. Toelating gebeurt via een intakegesprek met de directie.