Schilderkunst (4e graad)

8 lesuren per week – 5 studiejaren
of
4 lesuren per week – 10 studiejaren

In de eerste leerjaren wordt er een houvast geboden, gericht op waarneming, kleurenleer en compositie. Een nieuwe wereld gaat open wanneer een andere, intense manier van waarnemen aangeleerd wordt. Gaandeweg groeit het vertrouwen in het eigen kunnen. In het atelier heerst er een sfeer die het individueel creatieve proces bevordert. De interactie tussen de verschillende leerjaren is zeer belangrijk. Niet enkel van de leraar maar ook van de medestudenten kan veel geleerd worden. De studenten die na het 5 – of 10-jarig traject afstuderen, zijn in staat zelfstandig te werken. Tegelijk hebben zij het inzicht verworven dat het leerproces steeds verder gaat, de zoektocht nooit stopt en dat creëren een manier van leven kan zijn.

Bevel-Dorp 93, Bevel
woensdag: 09u00 – 12u30
woensdag: 18u30 – 22u00
vrijdag*:       18u30 – 22u00
zaterdag*:      09u00 – 12u30

Je kiest 2 van de hierboven vermelde lesblokken.
* lesmoment op vrijdag en zaterdag is alternerend.

Bezoek hier de virtuele tentoonstelling van het atelier schilderkunst