afwezigheid leerkracht

Wanneer een leerkracht in de academie afwezig is, worden de lessen geschorst en krijg je bericht via SMS of e-mail. Deze lessen worden, net zoals in de dagschool, niet ingehaald.
 
Een leerkracht kan vervangen worden vanaf 11 aaneensluitende kalenderdagen afwezigheid. Het is echter niet altijd mogelijk om op korte termijn een interim te vinden. Volgens de regels van het ministerie kan er geen interim aangesteld worden in de 2 weken voor een gewone vakantie en in de volledige maand juni.
 
Aangezien het betaalde inschrijvingsgeld slechts een (klein) deel van de reële kostprijs vertegenwoordigt, is er geen verband tussen lestijd en inschrijvingsgeld. Er wordt vanuit het ministerie dan ook geen terugbetaling voorzien indien er een deel van de lessen niet doorgaat.
 

afwezigheid leerling

Sinds dit schooljaar zijn er enkele wijzigingen rond de aan- en afwezigheden van leerlingen.

Afwezigheden

Het algemene principe is dat leerlingen 2/3 van de lessen aanwezig moeten zijn. Gewettigd afwezig wordt ook gerekend als een aanwezigheid.
Gewettigde afwezigheden (attest in te leveren bij de leerkracht):

  • ziekte met zelfgeschreven attest (ouder/ leerling 18+), 4 dagen per jaar toegestaan
  • ziekte met medisch attest*
  • schoolverplichtingen
  • beroepsverplichtingen
  • deelname aan een culturele manifestatie als lid van een amateurkunsten organisatie (bewijs a.d.h.v. uitnodiging, flyer,…)
  • andere omstandigheden (hiervan vind je hier een overzicht)

* Een rechtsgeldig medisch attest is een attest uitgereikt door een in België of in het buitenland gevestigd arts, arts-specialist, psychiater, orthodontist, tandarts of door de administratieve diensten van een in België of in het buitenland gevestigd ziekenhuis of erkend lab. Daarnaast worden er per vak 3 niet-geattesteerde afwezigheden toegelaten, die ook als aanwezig gelden.
Een volledig overzicht vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen.

 

Hoe meld je een afwezigheid?

Indien je niet aanwezig kan zijn, laat je dit (bij voorkeur op voorhand) weten aan je leerkracht(en). Kan je je afwezigheid wettigen? Bezorg dan ook het attest aan je leerkracht(en). Een overzicht van de mailadressen vind je op deze pagina.
Het secretariaat verwittigen is niet nodig, tenzij in dringende gevallen.