Hoe inschrijven in de academie voor beeldende kunsten Nijlen?

Inschrijven voor het schooljaar 2022-2023:

SCHRIJF ONLINE IN

Vanaf 01 juni 2022 kan je her-inschrijven via https://mijnacademie.be/academienijlen
Je houdt hiervoor je rijksregisternummer bij de hand. Betalen kan enkel online via bancontact.
Nieuwe leerlingen kunnen inschrijven vanaf 15 juni 2022.
Inschrijven kan tot en met 30 september 2022.

Hoe online inschrijven?

Stap 1: account aanmaken (indien u nog geen account heeft)

  1. Surf naar https://mijnacademie.be/academienijlen 
  2. Maak uw account aan.
  3. U ontvangt een mail om uw account te bevestigen.
  4. Meld u aan met deze account.

Stap 2: inschrijven

  1. Surf naar https://mijnacademie.be/academienijlen
  2. Meld u aan.
  3. Klik op de naam van de persoon die u wil inschrijven of voeg uzelf of een nieuw gezinslid toe.
  4. Selecteer de door u gekozen vakken.
  5. Bevestig uw keuze.

Hulp nodig?
Bij problemen met een online inschrijving, kan u mailen naar secretariaat@academienijlen.be
Gelieve steeds uw adres en het e-mailadres van uw account te vermelden.
Het secretariaat helpt u graag verder.

Opgelet: uw inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige saldo.
De inschrijvingen worden afgesloten op 30 september.

Vanaf 01 juni kan je op afspraak ook inschrijven op het secretariaat.
Het inschrijvingsgeld kan op het secretariaat bij voorkeur met bancontact betaald worden, cash betalen is ook mogelijk. Inschrijven kan tot en met 30 september 2022. Nieuwe leerlingen melden zich aan met hun identiteitskaart of kids-id voor de kinderen.

Alle inschrijvingsdata kan je terugvinden via <span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://acnijlen.be/inschrijvingsdata/">deze link</a></span> Opgelet: De academie kan op elk moment de inschrijvingen voor een atelier stopzetten van zodra de maximumaantallen bereikt worden. Twijfel niet te lang want sommige ateliers zijn snel volzet!

Tarieven (voor een volledig schooljaar)
Het inschrijvingsgeld wordt bepaald door de Vlaamse overheid en geldt in alle academies.

LeeftijdNormaal tariefVerminderingUiTPAS met kansenstatuut
Van 6 t.e.m. 17 jaar€ 74€ 49€ 14,80
Van 18 t.e.m. 24 jaar€ 145€ 145€ 29
Vanaf 25 jaar€ 343€ 145€ 68,60
leeftijd op 31/12/2022

Recht op vermindering?
Criteria voor vermindering kan u hieronder raadplegen.

Wie komt in aanmerking voor vermindering:Geldig attest:
Uitkeringsgerechtigde werklozen (of personen ten laste)RVA/VDAB indien moeder: bewijs gezinshoofd (attest voor DKO)
GEEN ATTEST VAN EEN VAKBOND!
Bestaansminimumtrekkers (of personen ten laste)OCMW
Gehandicapten of mindervaliden (of personen ten laste)Fonds mindervalide / Min. Sociale Voorzorg / Mutualiteit (min. 66%)
Resident in gezinsvervangend tehuis of MPITehuis voor bijzondere jeugdzorg
Statuut erkend politiek vluchteling (of personen ten laste)Commissariaat voor de vluchtelingen en de staatlozen, of gemeente
-18 jaar zijn en ander gezinslid betaalde reeds volledig bedragNaam en/of kopie inschrijvingsbewijs (vb. van een muziekacademie)
-18 jaar zijn en eerste inschrijving hebben in andere academieKopie inschrijvingsbewijs van andere academie (vb. muziekacademie)
J: voor ten minste 66 % arbeidsongeschikt zijneen attest van de ziekteverzekering als het een geldigheidsperiode vermeldt en een graad van arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van ten minste 66%
OF
een attest van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) conform artikel 100 §1 van de wet 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1994071438&table_name=wet;
OF
een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken, met vermelding van “vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen”
K: begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkomingeen attest van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming door het ziekenfonds dat is uitgereikt door de overheidsinstantie die de uitkering betaalt
OF
een attest dat de leerling een leefloon van het OCMW ontvangt of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is
OF
een UiTPAS met kansenstatuut op naam

Wie kan genieten van een vermindering dient eerst het volledige inschrijvingsgeld te betalen. Na het bezorgen van een geldig attest (geldigheidsdatum van het attest moet binnen de maand september zijn) op het secretariaat vóór 30 september 2022, wordt het teveel betaalde bedrag teruggestort. De terugbetaling gebeurt vanaf 15 oktober 2022

Bij een gelijktijdige inschrijving van meerdere gezinsleden in deze academie hoeft geen attest voorgelegd te worden en mag je het verminderde tarief betalen.