Hoe inschrijven in de academie voor beeldende kunsten Nijlen?

Inschrijven voor het schooljaar 2020-2021:

Download hier ons volledig lessen-aanbod. Dit is een handige hulp bij je inschrijving.

Vanaf 15 juni kan je online inschrijven via https://mijnacademie.be/academienijlen
Je houdt hiervoor je rijksregisternummer bij de hand. Betalen kan enkel online via bancontact.
Nieuwe leerlingen kunnen inschrijven vanaf 22 juni.
Inschrijven kan tot en met 30 september 2020

Hoe online inschrijven?

Stap 1: account aanmaken (indien u nog geen account heeft)

 1. Surf naar https://mijnacademie.be/academienijlen 
 2. Maak uw account aan.
 3. U ontvangt een mail om uw account te bevestigen.
 4. Meld u aan met deze account.

Stap 2: inschrijven

 1. Surf naar https://mijnacademie.be/academienijlen
 2. Meld u aan.
 3. Klik op de naam van de persoon die u wil inschrijven of voeg uzelf of een nieuw gezinslid toe.
 4. Selecteer de door u gekozen vakken.
 5. Bevestig uw keuze.

Recht op korting?
Criteria voor vermindering kan u hieronder raadplegen.

U schrijft online in en betaalt het volledige bedrag. Bij afgifte van het correcte attest op het secretariaat, krijgt u het verschil later teruggestort.

Hulp nodig?

Bij problemen met een online inschrijving, kan u mailen naar secretariaat@academienijlen.be
Gelieve steeds uw adres en het e-mailadres van uw account te vermelden.
Het secretariaat helpt u graag verder.

Opgelet: uw inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige saldo.

De inschrijvingen worden afgesloten op 30 september.

Vanaf 16 juni kan je op afspraak ook inschrijven op het secretariaat.
Het inschrijvingsgeld kan op het secretariaat bij voorkeur met bancontact betaald worden, cash betalen is ook mogelijk. Inschrijven kan tot en met 30 september 2020. Nieuwe leerlingen melden zich aan met hun identiteitskaart of kids-id voor de kinderen.

Alle inschrijvingsdata kan je terugvinden via <span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://acnijlen.be/inschrijvingsdata/">deze link</a></span>

Opgelet: De academie kan op elk moment de inschrijvingen voor een atelier stopzetten van zodra de maximumaantallen bereikt worden. Twijfel niet te lang want sommige ateliers zijn snel volzet!

Tarieven (voor een volledig schooljaar)

De tarieven worden bepaald door de Vlaamse overheid en gelden in alle academies.

Normaal tarief:

 • € 68 voor leerlingen tot en met 17 jaar (= leeftijd op 31/12/2020)
 • € 134 voor jongvolwassenen/studenten tussen 18 en 24 jaar (= leeftijd op 31/12/2020)
 • € 318 voor volwassenen vanaf 25 jaar (= leeftijd op 31/12/2020)

Verminderd tarief:

 • € 44 voor leerlingen tot en met 17 jaar (= leeftijd op 31/12/2020)
 • € 134 voor volwassenen indien ze voldoen aan bepaalde voorwaarden
Wie komt in aanmerking voor vermindering:Geldig attest:
Uitkeringsgerechtigde werklozen (of personen ten laste)RVA/VDAB indien moeder: bewijs gezinshoofd (attest voor DKO)
GEEN ATTEST VAN EEN VAKBOND!
Bestaansminimumtrekkers (of personen ten laste)OCMW
Gehandicapten of mindervaliden (of personen ten laste)Fonds mindervalide / Min. Sociale Voorzorg / Mutualiteit (min. 66%)
Resident in gezinsvervangend tehuis of MPITehuis voor bijzondere jeugdzorg
Statuut erkend politiek vluchteling (of personen ten laste)Commissariaat voor de vluchtelingen en de staatlozen, of gemeente
-18 jaar zijn en ander gezinslid betaalde reeds volledig bedragNaam en/of kopie inschrijvingsbewijs (vb. van een muziekacademie)
-18 jaar zijn en eerste inschrijving hebben in andere academieKopie inschrijvingsbewijs van andere academie (vb. muziekacademie)
J: voor ten minste 66 % arbeidsongeschikt zijneen attest van de ziekteverzekering als het een geldigheidsperiode vermeldt en een graad van arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van ten minste 66%
OF
een attest van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) conform artikel 100 §1 van de wet 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1994071438&table_name=wet;
OF
een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken, met vermelding van “vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen”
K: begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkomingeen attest van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming door het ziekenfonds dat is uitgereikt door de overheidsinstantie die de uitkering betaalt
OF
een attest dat de leerling een leefloon van het OCMW ontvangt of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is
OF
een UiTPAS met kansenstatuut op naam

Wie kan genieten van een vermindering dient eerst het volledige inschrijvingsgeld te betalen. Na het bezorgen van een geldig attest (geldigheidsdatum van het attest moet binnen de maand september zijn) op het secretariaat vóór 30 september 2020, wordt het teveel betaalde bedrag teruggestort. De terugbetaling gebeurt vanaf 15 oktober 2020

Bij een gelijktijdige inschrijving van meerdere gezinsleden in deze academie hoeft geen attest voorgelegd te worden en mag je het verminderde tarief betalen.

Cross-over en specialisatie

Heb je  interesse om je in te schrijven in cross-over, specialisatie keramiek, specialisatie tekenkunst of specialisatie schilderkunst? De inschrijvingen voor deze ateliers gebeuren op basis van competenties en selectie, toelating gebeurt via een intakegesprek. Voor meer informatie stuur een e-mail naar dieter.janssens@academienijlen.be.
Hiervoor inschrijven als nieuwe leerling kan enkel op afspraak en niet online. Huidige leerlingen kunnen hiervoor wel online inschrijven.