Hoe inschrijven in de academie voor beeldende kunsten Nijlen?

 

Inschrijven voor het schooljaar 2024-2025:

SCHRIJF ONLINE IN

Vanaf 15 mei 2024 07:00u kan je her-inschrijven via https://mijnacademie.be/academienijlen
Je houdt hiervoor je rijksregisternummer bij de hand. Betalen kan enkel online via bancontact.
Nieuwe leerlingen kunnen inschrijven vanaf 1 juni 2024 07:00u.
Inschrijven kan tot en met 30 september 2024.
Online kan dit tot middernacht. Het secretariaat is tijdens de inschrijvingsperiode als laatste geopend op maandag 30 september van 10u-14u.

Hoe online inschrijven?

Stap 1: account aanmaken (indien u nog geen account heeft)

  1. Surf naar https://mijnacademie.be/academienijlen 
  2. Maak uw account aan.
  3. U ontvangt een mail om uw account te bevestigen.
  4. Meld u aan met deze account.

Stap 2: inschrijven

  1. Surf naar https://mijnacademie.be/academienijlen
  2. Meld u aan.
  3. Klik op de naam van de persoon die u wil inschrijven of voeg uzelf of een nieuw gezinslid toe.
  4. Selecteer de door u gekozen vakken.
  5. Bevestig uw keuze.

Hulp nodig?
Bij problemen met een online inschrijving, kan u mailen naar secretariaat@academienijlen.be
Gelieve steeds uw adres en het e-mailadres van uw account te vermelden.
Het secretariaat helpt u graag verder.

Opgelet: uw inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige saldo.
De inschrijvingen worden afgesloten op 30 september.

Vanaf 15 mei kan je ook her-inschrijven op het secretariaat.
Het inschrijvingsgeld kan op het secretariaat bij voorkeur met bancontact betaald worden, cash betalen is ook mogelijk. Inschrijven kan tot en met 30 september 2024. Nieuwe leerlingen melden zich aan met hun identiteitskaart of kids-id voor de kinderen.

Alle inschrijvingsdata kan je terugvinden via <span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://acnijlen.be/inschrijvingsdata/">deze link</a></span> Opgelet: De academie kan op elk moment de inschrijvingen voor een atelier stopzetten van zodra de maximumaantallen bereikt worden. Twijfel niet te lang want sommige ateliers zijn snel volzet!

Tarieven (voor een volledig schooljaar)
Het inschrijvingsgeld wordt bepaald door de Vlaamse overheid en geldt in alle academies.

LeeftijdNormaal tariefVerminderd tariefUiTPAS met kansenstatuut*
Van 6 t.e.m. 17 jaar€ 83€ 55€ 16,60
Van 18 t.e.m. 24 jaar€ 161-€ 32,20
Vanaf 25 jaar€ 379€ 161€ 75,80
leeftijd op 31/12/2024* enkel voor inwoners uit Bevel, Kessel en Nijlen

Recht op vermindering?
Criteria voor vermindering kan u hieronder raadplegen.

Wie komt in aanmerking voor vermindering:Geldig attest:
Je bent uitkeringsgerechtigd werkloosAttest VDAB of RVA ‘Aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs’
Je ontvangt een leefloonAttest van het OCMW, of een UiTpas op naam met kansenstatuut
Je ontvangt een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslagAttest van de Federale pensioendienst
https://www.sfpd.fgov.be/nl/attesten
Je bent erkend als persoon met een handicap én ontvangt een uitkering van de FOD Sociale ZakenEuropean Disability Card
of een rekeninguittreksel van een recente storting van de tegemoetkoming van de FOD
of een attest dat je een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zaken ontvangt
Je ontvangt een verhoogde kinderbijslagAttest van de FOD Sociale Zaken met minimaal 4 punten op het criterium ‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap’
of een attest waaruit blijkt dat je verhoogde kinderbijslag ontvangt met de vermelding dat deze wordt toegekend wegens een handicap van ten minste 66%
Je bent voor ten minste 66% arbeidsongeschiktAttest van je ziekenfonds met een geldigheidsperiode, je RIZIV-nummer, en vermelding van minimaal 66% arbeidsongeschiktheid
of een attest van de FOD Sociale Zaken met de vermelding ‘vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder’ of een attest van het RIZIV
Je verblijft in een gezinsvervangend tehuis of een medisch-pedagogische instellingVerklaring van de directie van de instelling
Je bent erkend politiek vluchtelingAttest van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen met de vermelding ‘vluchteling’
Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister in de gemeente waar je verblijft
Identiteitsbewijs voor vreemdelingen
Jonger dan 18 jaar:
Je je inschrijft voor een 2de, 3de of 4de domein (in dezelfde of een andere academie)
Iemand anders die op jouw adres woont al inschrijvingsgeld heeft betaald in dezelfde of een andere academie
Je een verhoogde kinderbijslag ontvangt en een van attest kan voorleggenAttest van de FOD Sociale Zaken met minimaal 4 punten op het criterium ‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap’
of een attest waaruit blijkt dat je verhoogde kinderbijslag ontvangt met de vermelding dat deze wordt toegekend wegens een handicap van ten minste 66%
Je verblijft in een gezinsvervangend tehuis, een medisch-pedagogisch instituut of een pleeggezin Verklaring van de directie van de instelling
De ouder of persoon die je ten laste heeft, recht heeft op een verminderd inschrijvingstarief en een geldig bewijsstuk kan voorleggen.

Wie kan genieten van een vermindering dient eerst het volledige inschrijvingsgeld te betalen. Na het bezorgen van een geldig attest (geldigheidsdatum van het attest moet binnen de maand september zijn) op het secretariaat vóór 30 september 2024, wordt het teveel betaalde bedrag teruggestort. De terugbetaling gebeurt vanaf 15 oktober 2024

Bij een gelijktijdige inschrijving van meerdere gezinsleden in deze academie hoeft geen attest voorgelegd te worden en mag je het verminderde tarief betalen.