Ons aanbod

Omwille van de nieuwe wetgeving verandert er vanaf 1 september 2018 heel wat aan ons aanbod. Alle bestaande opleidingen blijven behouden en kunnen verder gezet worden mits enkele kleine wijzigingen.

De benamingen van opties, vakken en graden veranderen als volgt:

  • 1ste graad: voormalige lagere graad, 6 en 7 jaar
  • 2de graad: voormalige lagere graad, 8 tot 11 jaar
  • 3de graad: voormalige middelbare graad
  • 4de graad: voormalige hogere graad

Nieuw in ons aanbod vanaf 1 september 2018:

  • 3de graad jongeren initiatieatelier vanaf 16 jaar
  • 3de graad digitaal beeldatelier vanaf 12 jaar
  • 3de graad volwassenen Initiatieatelier
  • 4de graad levend model
  • Specialisatie: opleiding van 2 jaar voorbehouden voor studenten die beschikken over voldoende technische en artistieke bagage